CE China
联系我们

广州电子消费品及家电品牌展(CE China),作为全球最大的消费电子展IFA的全球活动之一
旨在成为中国电子消费品及家电品牌行业的首屈一指的展览会。

首页 > 联系方式

主办方:广州市伯林展览有限公司


电话:+86(20)3720 9192

邮箱:info@cechina-ifa.com


Ms. Sookie Chen 陈小姐

市场与媒体管理

电话:+86(20)3855 0016

邮箱:chundi.chen@cechina-ifa.com


 柏林国际展览有限公司Messe Berlin GmbH

Mr. Xiang Zhi 智翔

Team Leader CE China

电话:+49 (0)30 / 3038-2278

邮箱:Xiang.Zhi@messe-berlin.de


Mr. Daniel Soesanto

Sales and Operations

电话:+49 (0) 30 / 3038-2305

邮箱:Daniel.Soesanto@messe-berlin.de


Ms. Yi Ma 马小姐

Marketing and Partner Management

电话:+49 (0) 30 / 3038-2066

邮箱:Yi.Ma@messe-berlin.de CE China媒体请联系:


国际媒体:

Ms. Sarah Ellmann

电话:+49 (0) 30 / 3038-2230

邮箱:sarah.ellmann@messe-berlin.de


国内媒体:

Ms. Sookie Chen 陈小姐

电话:+86(20)3855 0016

邮箱:chundi.chen@cechina-ifa.com