CE China
CE CHINA

广州电子消费品及家电品牌展(CE China),作为全球最大的消费电子展IFA的全球活动之一
旨在成为中国电子消费品及家电品牌行业的首屈一指的展览会。

首页 > CE CHINA > 下载中心
CE China 2019展商手册
CE China 2019展商手册
点击下载  [上传时间:2019-07-22]
CE China 2019 展商申请表
CE China 2019 展商申请表
点击下载  [上传时间:2019-05-20]
CE China 2019 Fact Sheet
CE China 2019 Fact Sheet
点击下载  [上传时间:2019-05-20]