CE China
媒体中心

广州电子消费品及家电品牌展(CE China),作为全球最大的消费电子展IFA的全球活动之一
旨在成为中国电子消费品及家电品牌行业的首屈一指的展览会。

首页 > 媒体中心 > 视频图片
2018展会照片 2017展会照片 2016展会照片
CE China 2016
CE China 2016
Time:2016/05/12
CE China 2016
CE China 2016
Time:2016/05/12
CE China Skyline
CE China Skyline
Time:2016/02/02